หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
 
เทศบาลตำบลเม็งรายรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  
 

เทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ดังนี้
๑. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา
๒.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
๓.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
๔.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา
๕. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา
๖.ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา
** สอบถามรายละเอียดที่ สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่) โทร. ๐๕๓-๗๙๙๐๐๔ ต่อ ๑๑ (ในวันและเวลาราชการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13.19 น. โดย คุณ สีหราช สุภาวงศ์

ผู้เข้าชม 80 ท่าน