หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ขอเชิญผู้สูงอายุตำบลเม็งรายเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน”  
 

ด้วยเทศบาลตำบลเม็งรายจะจัด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“เพื่อนช่วยเพื่อน”
ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมบ้านป่าซาง หมูที่ 5 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่ ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้
                   ในการนี้ เทศบาลตำบลเม็งราย จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลเม็งราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 15.39 น. โดย คุณ กรรณิการ์ คิดดี

ผู้เข้าชม 62 ท่าน