หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ภาพการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของวัยผู้สูงอายุ
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ\\\\\\\"เพื่อนช่วยเพื่อน\\\\\\\"  
วิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมผู้สูงอายุ ตำบลเ
วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับท่าออกกำลังกายเบื้องต้น
วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับท่าออกกำลังกายเบื้องต้น
วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับท่าออกกำลังกายเบื้องต้น
วิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และค่านิยมต่างๆ ซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ  ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ต้องออกจากงาน มีรายได้ลดลง ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพิ่มมากขึ้น มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง การสูญเสีย สิ่งสำคัญของชีวิต เทศบาลตำบลเม็งราย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การในท้องที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 10.21 น. โดย คุณ กรรณิการ์ คิดดี

ผู้เข้าชม 113 ท่าน