กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายแสงเมือง วรรณสอน
ประธานสภา
เทศบาลตำบลเม็งราย
 


 
นายอ้วน ขันทะ
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลเม็งราย


 
นายสุนทร ดวงไข่ษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑
 
 


นายสนั่น คำของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายหนูอินทร์ มาริชิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายทองใบ เวียงสิมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายสม มีตัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายมนัส ผิวผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๒


นายวีรชัย ใชยสะกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๒