กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.  [ 19 ก.ค. 2561 ]   
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ เทศบาล  [ 19 ก.ค. 2561 ]   
 
การบันทึกข้อมูลใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  [ 18 ก.ค. 2561 ]   
 
การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่  [ 18 ก.ค. 2561 ]   
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท.  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าะรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน พ.ศ. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
<< หน้าแรก...     27      28      29     (30)     31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 64