กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคลากรของอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 3  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาส 3  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส 3  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 68