กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อตู้บานเลื่อนสูงกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และต่ออายุการใช้งาน [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเม็งราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเม็งราย ประจำปี ๒๕๖๒ (เม็งรายเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อตู้บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11