หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชนบ้านหนองเสา หมู่ 6 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวคำ หมู่ 7 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะลีก หมู่ 1 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12