กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
ว่าที่ ร.ท.มงคล ปานอินทร์
ปลัดทต.เม็งราย
(ช่วยราชการที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย)
 
 


 
นายฉัตรไชย ศิริบาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย


ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤติยาณี จันเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ช่วยราชการที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย)


นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศุภกิจ วัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา