กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะชุมชนหนาแน่นไม่มากมาก กระจายอยู่ตามชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนปะปนกันระหว่างชาวไทยเหนือกับไทยอิสาน ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้น ใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1
 
 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก

ภาษาถิ่น
 
ภาษาอิสาน ร้อยละ 50 ภาษาเหนือ ร้อยละ 50
 
 
 

เทศบาลตำบลเม็งรายติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด (หมู่ที่ 10)
จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเม็งราย
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านศรีสะอาด

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100