เทศบาลตำบลเม็งราย
  ส่วนโยธา
นายฉัตรไชย ศิริบาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเลิศชัย กาบปินะ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายชนะ วงโค้ง
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ ใจสีธิ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอรรถนนท์ ศิริบาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290