กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่อง พร้อมกำแพงปากท่อเหลี่ยม คสล. บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย   25 เม.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูอนุรักษณ์แหล่งน้ำห้วยร่องแหย่ง บ้านสมบูรณ์ดีหมู่ที่ 14 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   10 เม.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเม็งราย   10 เม.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟันและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   2 เม.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   2 เม.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยบง บ้านป่าซาง หมูที่ 5 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   2 เม.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   ประกาศเทศบาลตำบลเม็๋งราย เรื่้อง กำหนดวัน เวลา สถานที่้ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบท่้อส่้งน้่ำประปาและซ่้อมแซมระบบประปาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเม็๋งราย อำเภอพญาเม็๋งราย จังหวัดเชียงราย   26 มี.ค. 2561 11
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลข่าวกิจกรรม    16 มี.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย   13 มี.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   13 มี.ค. 2561 9
   1      2      3     (4)     5      6      7