กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
กิจการสภา ทต.พญาเม็งราย   รายงานการประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญมาศ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย   27 พ.ย. 2561 12
กิจการสภา ทต.พญาเม็งราย   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ   27 พ.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม ทต.พญาเม็งราย   กิจกรรมลอยกระทงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   24 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พญาเม็งราย   แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปี 2561   21 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พญาเม็งราย   เอกสารคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ   21 พ.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม ทต.พญาเม็งราย   ตอนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   20 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พญาเม็งราย   รายละเอียดผู้ชำระภาษี ประจำปี งบพ.ศ. ๒๕๖๑   19 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พญาเม็งราย   มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ   19 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พญาเม็งราย   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม   19 พ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม ทต.พญาเม็งราย   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   19 พ.ย. 2561 18
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 15