กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เม็งราย   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒    15 ก.พ. 2562 4
สขร. ทต.พญาเม็งราย   -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)-   9 ก.พ. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พญาเม็งราย   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน   7 ก.พ. 2562 13
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   มอบห้องน้ำบ้านฮอมบุญพบโชค ให้กับผู้ยากไร้ หมู่ 1 ต.เม็งราย   4 ก.พ. 2562 20
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการคัดแยกและสร้างมูลค่าขยะครัวเรือน    1 ก.พ. 2562 28
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    1 ก.พ. 2562 20
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เฟส 2   1 ก.พ. 2562 21
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   ข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านอำเภอพญาเม็งราย   1 ก.พ. 2562 19
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   รับมอบนโยบายจากนายอำเภอ และกิจกรรม Kick off รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง   1 ก.พ. 2562 19
ข่าวกิจกรรม ทต.เม็งราย   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562