เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ทางออก สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย

 หมู่ที่ 1  ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

              ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี ศรีพญา คอนสตรัคชั่น ทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ทางออก สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย บ้านสันสะลีก หมู่ที่ 1 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  รวมเป็นเงิน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ  สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย หมู่ที่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

                                                      

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 04 ธ.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 70 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางดัดแปลง ต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด ผ้าม่านและประตูเหล็กยืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290