เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4

 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

               ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง ร้านรุ่งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค ทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย รวมเป็นเงิน  42,000  บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-0028/61 ลงวันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ  สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 4  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

                                                      

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 14 พ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 5 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
LZ ZIZIZ DE KENNY  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  โพสเมื่อ 08 พ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290