เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7

 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

               ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ดีการโยธา ทำการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               - ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 7 ท่อน ถมดินหลังท่อบดอัดตามสภาพพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบและถมดินซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมเป็นเงิน  25,500  บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR/60 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  ณ  สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

 

                                                      

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

                                                 

 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 28 ก.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 80 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางดัดแปลง ต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด ผ้าม่านและประตูเหล็กยืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290