เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 07 มิ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 22 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 12 ก.ค. 2560
ผลการปฏิบัติการตามแผน คตง. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560  โพสเมื่อ 06 ก.ค. 2560
ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  โพสเมื่อ 06 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7   โพสเมื่อ 27 มิ.ย. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8   โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290