กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
แจ้งข่าวสาร........เทศบาลตำบลเม็งราย มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานที่กำหนดในชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2560 เวลา 13.48 น. โดย คุณ สีหราช สุภาวงศ์

ผู้เข้าชม 110 ท่าน