กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
 
กำหนดวันประชุม ก.จังหวัด ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
 
สำรวจการสั่งจองบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
 
แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศฯ e-plan  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48