กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
 
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจักซื้อจัดจ้าง  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560  [ 13 มี.ค. 2561 ]   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ  [ 13 มี.ค. 2561 ]   
 
การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝาก อปท  [ 13 มี.ค. 2561 ]   
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 12 มี.ค. 2561 ]   
 
<< หน้าแรก...     27      28      29     (30)     31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 45