กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีของ อปท.  [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีของ อปท.  [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  [ 2 ต.ค. 2561 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่8/2561  [ 27 ก.ย. 2561 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกันยายน ให้แก่อปท.  [ 27 ก.ย. 2561 ]   
 
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 27 ก.ย. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 48