กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
สำรวจข้าราชการครู พนง.ครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระด  [ 2 ส.ค. 2561 ]   
 
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้าถึงบริการระบบเบิกจ่ายตรง ของ อปท.  [ 1 ส.ค. 2561 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาบังคับ ไตรมาส 4  [ 31 ก.ค. 2561 ]   
 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ ค่า K ของ อปท.  [ 26 ก.ค. 2561 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ เดือน ก.ค. 61 ให้แก่ อปท.  [ 25 ก.ค. 2561 ]   
 
การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.ค. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 40