กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๖๑  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย. 61  [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
 
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 มิ.ย. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 30