กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท.  [ 17 ก.ค. 2561 ]    
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าะรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน พ.ศ. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    
 
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  [ 17 ก.ค. 2561 ]    
 
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.  [ 13 ก.ค. 2561 ]    
 
หนังสือแจ้งบัญชีตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 11 ก.ค. 2561 ]   
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  [ 11 ก.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 35