กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปี 2562  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรของ อปท.  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 48