กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
แจ้งอปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณพ.ศ.2562  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อสาธารณภัยของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่1/2562 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561  [ 8 ก.พ. 2562 ]   
 
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์  [ 8 ก.พ. 2562 ]   
 
การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  [ 8 ก.พ. 2562 ]   
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ  [ 8 ก.พ. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 62