กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
เอกสารโครงการอบรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป แล  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี กสถ.  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP ประจำปี 2562  [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
 
แจ้งการยกเลิกการฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปปท.  [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 55