กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6938 เชียงราย (รหัสครุภัณฑ์ 002 47 0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]จ้างขุดลอกและวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางซอยครัวสุพรรณ บ้านเม็งราย หมู่ที่ 10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 406 57 0115) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (รหัสครุภัณฑ์ 416 60 0137) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]

  (1)