กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10