กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมไฟกิ่งถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]น้ำดื่ม (50.20.23.01 ) [ 31 ก.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5