เทศบาลตำบลเม็งราย
  อาณาเขตตำบล

   ที่ตั้งอาณาเขต
  เทศบาลตำบลเม็งรายตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอพญาเม็งรายประมาณ 350 เมตร ห่างจากตัวจังหวัด 47 กิโลเมตร  หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอพญาเม็งรายไกลที่สุด12กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 90.41 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,509  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากเขตต่อตำบลแม่เปาและตำบลแม่ต๋ำ ตามหลักไม้แก่นสันดอยนางปุ๊ก

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากบริเวณน้ำร่องคัวะ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำน้ำห้วยเคียน  ถึงจุดกึ่งกลางสันดอยกิ่วไร่ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลป่าตาลและตำบลต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางแม่น้ำอิง ไปทางทิศใต้ ตามแนวกี่งกลางแม่น้ำอิง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตอำเภอขุตาล จังหวัดเชียงราย กับอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ถึงจุดกึ่งกลางแม่น้ำอิง บริเวณน้ำร่องคัวะบรรจบแม่น้ำอิง 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นเริ่มต้นจากบริเวณสันดอยขุนร่องห้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามสันดอยขุ่นร่องห้าและสันดอยกิ่วหลองไปบรรจบถนนทางหลวงหมายเลข 1152  ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือผ่านหมู่บ้าน  ทุ่งนาดอยม่อนจี๋  และดอยม่อนเลี่ยมถึงจุดกึ่งกลางสันดอยม่อนเลี่ยม  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290