เทศบาลตำบลเม็งราย
  แผนอัตรากำลัง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290