เทศบาลตำบลเม็งราย
  เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จัหวัดเชียงราย ขอเผยแพร่ข้อมูลเทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้  (เผยแพร่ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 053-799004 ต่อ 11
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290