เทศบาลตำบลเม็งราย
  คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเม็งราย 
 
ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290