เทศบาลตำบลเม็งราย
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลด พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290