เทศบาลตำบลเม็งราย
  แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
หมายเหตุ : ขอดูรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562) 
                 ของเทศบาลตำบลเม็งราย
                 ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเม็งราย
                  หรือดาวน์โหลดจากเอกสารบัญชีแผนพัฒนาโครงการปี 2560 - 2562 
                  ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290