เทศบาลตำบลเม็งราย
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290