เทศบาลตำบลเม็งราย
  ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290