เทศบาลตำบลเม็งราย
  แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)


 
หมายเหตุ : ขอดูรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
                 ของเทศบาลตำบลเม็งราย
                 ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเม็งราย
                  หรือดาวน์โหลดจากเอกสารบัญชีแผนพัฒนาโครงการปี 2559 - 2561 
                  ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290