ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เม็งราย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 19 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25611161066681,7237,33558,84947,71235,59227,67436,53827,30621,899265,518
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 มี.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2560   -265,518
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี