กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย
 


 
ตำแหน่งว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


 
ตำแหน่งว่าง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลเม็งราย
 


 
ตำแหน่งว่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลเม็งราย