เทศบาลตำบลเม็งราย
  กิจกรรม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลเม็งราย
17 มี.ค. 2560 ...เทศบาลตำบลเม็งราย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 "เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เริ่มปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย" โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวสดุดี พร้อมกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเทศบาลตำบลเม็งราย..
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290