เทศบาลตำบลเม็งราย
  กิจกรรม
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2560 (เข้าชม 466 ครั้ง)
วันที่ 7 เม.ย. 2560...ผู้บริหาร สมาชิก
งานไหว้สาพญามังราย ประจำปี 2560 (เข้าชม 115 ครั้ง)
“ประเพณีไหว้สาพญามังราย” ประจำปี 25
ออกเยี่ยม/ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนพังเสียหาย (เข้าชม 148 ครั้ง)
19 มี.ค. 2560... นางสาวกันยา ธรรมศิริ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย พร้อม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลเม็งราย (เข้าชม 128 ครั้ง)
17 มี.ค. 2560 ...เทศบาลตำบลเม็งราย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 "เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสม
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559 (เข้าชม 290 ครั้ง)
วันที่ 25 เมษายน 2559 พนักงาน และ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเม็งราย ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ร่วมมือร่วมใจกันทำ กิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนไทยในชาติมีสุข (เข้าชม 1395 ครั้ง)
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเม็งร
ทต.เม็งรายร่วมมือร่วมใจ (เข้าชม 675 ครั้ง)
ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเม
โครงการคลองสวย น้ำใส ของเทศบาลตำบลเม็งราย (เข้าชม 472 ครั้ง)
นายวิชัย จิรฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งราย ให้เ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290